اگر چشم مدخل روح باشد، آنوقت میتوان گفت که لب هم راهرو ذهن اسـت.

مــا افکار خود را با یک لبخند انتقال می دهیم، عشق را در کلمـات می گنجانیم و علایق خود را با بوسه ابراز می نماییم. 

در یک بوسه مطالب عمیقی وجود دارد که بیان آن ها فرای لغات و کلمات است.

/ 2 نظر / 6 بازدید
بابالنگ دراز

چقدر مطالب سنگینی بود ... !! آره قبول دارم [چشمک] IQe من جواب نداد [نیشخند]

گلناز

اوهومممممممممممممممممممممممم