# مرگ
  تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند فاصله این دو را برای خود زندگی کن برای دیگران زندگی باش
/ 457 نظر / 7 بازدید