# عشق
خواستم زندگی کنم راهم را بستند خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است گریستم گفتند بهانه است خندیدم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید