# دلتنگی
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند   دلم شکسته ، فقط همین ..
/ 2 نظر / 7 بازدید
  ماه من غصه نخور، زندگی بی غم نمیشه اونی که غصه نداشته باشه، آدم نمیشه
/ 2 نظر / 3 بازدید
نه امیدی.. چه امیدی؟ به خدا حیف امید! نه چراغی.. چه چراغی؟ چیز خوبی می شه دید؟! نه سلامی.. چه سلامی؟ همه خون تشنه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید