# تنهایی
  ماه من غصه نخور، زندگی بی غم نمیشه اونی که غصه نداشته باشه، آدم نمیشه
/ 2 نظر / 3 بازدید