می نویسم تلخ .. می خونم واقعی

بیا ببین که  اگر سکوت کرده ام، معنی اش این نیست که حرفی ندارم

 معنی اش را تنها کسی می فهمد که بداند بغض چیست..

 سکوت تنها چاره ام بود

 گر دلم می نوشت، زبانم می مرد

 گر زبانم می گفت، دلم می شکست

 سکوت تنها چاره ی من بود ..

آنجا که قلبم شکست، یک سنگ، بر دل سنگی کوهی خورد

 کوه خندید و سنگ شکست روزی کوه می شکند، خواهی دید..!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
نیما

الهام من یه صحبت اساسی باید با تو بکنم :)