تیر 87

نامه ای در جیبم و گلی در مشتم

سر کوهی گر نیست ... چاهی بدهید

که برای دل خود بنوازم

عشق جایش تنگ است ....

/ 1 نظر / 2 بازدید
گلناز

آخی الهام جونم.... چه قشنگه.... چرا چاه عزیزم؟! خودم تا قله قاف می برمت دوست جونم[بغل]