مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخاست مشکل نشیند

 

دلم شکسته ، فقط همین ..

/ 2 نظر / 8 بازدید
بابا لنگ دراز

[نگران] [گریه] کی جرات کرده دلتو بشکونه ؟؟؟ عکسشو بده براش سیبیل بکشیم [نیشخند] زندگی داره خیلی سخت و خشن بازی می کنه باهامون ... نمی دونم چرا ؟؟!!!! [نگران]

گلناز

ااااااااااااااا کی, کی دلتو شکونده؟ هان؟ من که اونموقع پیشت بودم. چرا نگفتی؟! هان؟! چرا؟! ( در این لحظه من چند بار سرم رو به دیوار میکوبم و خونین و مالین از صحنه خارج میشم)