به تاریکی نگاه می کنی

از وحشت می لرزی

و مرا در کنار خود

 از یاد

  می بری ...

/ 0 نظر / 8 بازدید