و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام

و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت ....

/ 2 نظر / 5 بازدید
یاسمن

با خوندش صدای خسرو شکیبایی تو گوشم آمد :)

گلناز

آی ی ی ی ........... گفتی[لبخند]