اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید

/ 1 نظر / 8 بازدید
گلناز

جانا سخن از زبان ما می گویی[لبخند]