بهر مجون دگرم لیلی زیبایی نیست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   در دل شب سخن بیدل هشیاری نیست

               امدم از سفری دور و دراز و غم دل... 

                      خوردم و عشق فسونگر ز تمنایی نیست

                                 به هوای سر پر سودایت تا دم صبح 

                                    گریم و نزد دلم شاهد غمخواری نیست

                                        چه بگویم ؟ که ز دست من معشوقه پر است

                                                  افتد این جام شراب و می و مینایی نیست  

                                                          هر از دست زمانه بکشیدیم..دگر ما را بس

                                           وین چه دیریست که ان را به منش راهی نیست  

                                      همه شب از سر مستی بفشردیم به هم

                               چشم خونبار که از دست تواش خوابی نیست

                           بی تئ از دل بگسستیم و به تنهایی خود

                     هیچ تن راه ندادیم که تن خواهی نیست

                ساقی از بخت منال و ره خود گیر و برو

         چون که حرفی به لب عارف بینایی نیست.........

 

                            م.ش.م

          

        این شعر مال یک دوسته..من ازش خواستم وقتی شعر می گه بده تا اینجا بنویسم ..مخالفتی نکرد فقط خودش معتقده که " این نسل دیگه از این شعرها خوششون نمیاد! " ...شما نظرتون چیه؟؟

                                 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
مریم

کی گفته؟ - خيلی هم خوشش ميآد

shirin

خيلی هم قشنگه. آفرين بر اين شاعر که چنين شعری گفته

shirin

الهام جان postجديد بذارديگه!