پایان

 

اندیشیدن به پایان هر چیز ، شیرینی حضورش را تلخ می کند .

بگذار پایان تو را غافلگیر کند ، درست مانند آغاز ...

/ 3 نظر / 5 بازدید
manirazavi

سلام نه پایان سربازی!!!!

مریم

شاید با اندیشیدن به پایان بتوان جلوی آن را گرفت !