پرسش !

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر

 ولی از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش !!

/ 4 نظر / 11 بازدید
گلناز

عالی بود الی . عالیییییییییییییییییییییییییی

آزاد

سلام خوبی؟درست مثل من که نمیدو نم صبر کنم یا ....

آزاد

شاید باز هم صبر

بابا لنگ دراز

چه خارجی نوشتی !!! [چشمک] ولی جدا قشنگ نوشتی [مغرور]