با همین چشم ، همین دل

دلم دید و چشمم می گوید :

آنقدر که زیبایی رنگارنگ هست ، هیچ چیز نیست .

زیرا همه چیز زیباست ، زیباست ، زیباست ؛

و هیچ چیز همه چیز نیست .

و با همین دل ، همین چشم

چشمم دید ، دلم می گوید :

آنقدر که زشتی گوناگون ست ، هیچ چیز نیست .

زیرا همه چیز زشتست ، زشتست ، زشتست ؛

و هیچ چیز همه چیز نیست .

 

زیبا و زشت ، همه چیز و هیچ چیز ،

و هیچ ، هیچ ، هیچ ، اما

با همین چشمها و دلم

همیشه من یک آرزو دارم ؛

که آن شاید از همه آرزوهایم کوچکترست ،

از همه کوچکتر .

و با همین دل و چشمم

همیشه من یک آرزو دارم ؛

که آن شاید از همه آرزوهایم بزرگترست ،

از همه بزرگتر .

شاید همه آرزوها بزرگند ، شاید همه کوچک .

و من همیشه یک آرزو دارم .

با همین دل ،

و چشمهایم ،

همیشه .

 

م.امید

/ 5 نظر / 6 بازدید
مريم

تو خماری آرزو هه مونديم ديگه !

...

شیرین

هی خوندم خوندم ... گفتم می گه آرزو چی بود ! اما هیچ خبری نشد !

بابا لنگ دراز

خيلی قشنگ بود .... و قشنگتر اينکه آرزوت تو دل مهربون خودت موند ...

manirazavi

سلام من دفاع کردم!!!! و بعدش هم خوابيدم خدايش خواب بعد دفاع انم ارزوست!!!. من خيلی نفهميدم منظور م. اميد چيه؟ شايدم ازروش ديدن زيبايی و دوری از زشتی است!!!!. ارزوی بدی نيست