تمام لحظه های سکوتم را

با هیاهوی صدای دلم سپری می کنم ...

/ 1 نظر / 8 بازدید
ياسمن

سکوتی که از درون به بيرون می رسه رو خيلی خيلی دوست دارم! ولی اين سکوتی که تو می گی خيلی سخت و تلخه .. تلخ.