با نگاهم به گل گفتم : از تو زیبا تر چیست ؟ گفت : " زندگی " . زندگی کردم دیدم زیباست اما بی وفا . به زندگی گفتم : از تو زیبا تر چیست ؟ گفت : " عشق " . عاشق شدم و دیدم زیباست اما می سوزاند . به عشق گفتم این چه رسمی است ؟ از تو زیبا تر کیست ؟ گفت : " دوستی " . یاری جستم و در اوج زیبایی ها غرق شدم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 5 نظر / 6 بازدید
milad

گفتم کجا؟ گفتا به خون گفتم چرا؟ گفتا جنون گفتم که کی؟ گفتا کنون گفتم نرو!! خندیدو رفت.....

manirazavi

سلام ای طراوت برده از فردوس اعلی روی تو نادر است اندر نگارستان دنيا روی تو/ دختران مصر را کاسد شود بازار حسن / گر چو يوسف پرده بردارد به دعوی روی تو/ خرده بر سعدی نگير ای دل که کاری خرد نيست/ سوختن در عشق اما ساختن بی روی تو!!!!

manirazavi

گر چه از انگشت مانی بر نيايد چون تو نقش / هر دم انگشتی نهد بر نقش مانی روی تو!!!! مهم اينه که واقعا طرف مقابل ارزش اين همه مهر و محبت رو داره به نظر من نه!!! فقط در حالتی که اگر و تنها اگر رابطه دو طرفه باشه!!!!!