زندگی

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

پرشی دارد اندازه عشق

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود ..

/ 2 نظر / 6 بازدید
یاسمن

:) زندگی رسم خوشایندی است .. زندگی جذبه دستی که می چیند.. زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما٬ زندگی هندسه ساده و یک سان نفس هااست ... چه اهميت دارد گاه اگر می رويند قارچ های غربت ! :(

میلاد

زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیل از ان میگذرد...... زندگی شاید طفلی ست که از مدرسه بر میگردد... بی تو نه زندگی خوشم . بی تو نه مردگی خوشم سر ز غم تو چون کشم. بی تو به سر نمیشود