بازی زندگی

آدمی تنها انچه را که می دهد ، باز می ستاند

زندگی بازی بوم رنگهاست ...

/ 3 نظر / 13 بازدید
همیشه جوان

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض یک طرف خاطره ها یک طرف پنجره ها در همه آواز ها حرف آخر زیبا ست اخرین حرف تو چیست ؟ که به آن تکیه کنم ! حرف بیداری ماهی دریا ست حرف من حرف من حرف من دیدن تو در فرداها ست...

گلناز

باد کاشتم و طوفان درو کردم.... شاید...

بابا لنگ دراز

مدتیه متنهای غمگین مینویسی !!!! امیدوارم مشکلی پیش نیومده باشه [نگران] همیشه شاد باشی [گل][گل][ماچ]