شیطان

به شیطان گفتم : " لعنت بر تو "!

لبخند زد . پرسیدم : " چرا می خندی ؟ "

پاسخ داد : " از حماقت تو خنده ام می گیرد "

پرسیدم : " مگر من چه کرده ام ؟! "

گفت : " مرا لعنت می کنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکردم "

با تعجب سوال کردم : " پس چرا زمین می خورم ؟! "

جواب داد : " نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای ، نفس تو هنوز وحشی است ، تو را زمین

می زند."

پرسیدم : " پس تو چه کاره ای؟ "

پاسخ داد : " هر وقت سواری آموختی ، برای رم دادن اسبت خواهم آمد . فعلا برو سواری بیاموز !! "

/ 3 نظر / 5 بازدید
گلناز

خب راست گفته شیطان.... خوب همه چی رو میندازیم گردن اون و از خودمون سلب مسئولیت می کنیم[شیطان]

افتخاری

خیلی تاثیر گذار بود