زندگی

زندگی با همه وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست

 حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست

 اضطراب و هوس دیدن و نادیدن نیست

زندگی جنبش جاری شدن است از تماشا گه آغاز حیات

تا بدان جا که خدا می خواهد

/ 3 نظر / 8 بازدید
دنیز

سری به صفحه ی من بزنید[لبخند]

افتخاری

متن جدیدت جذابه[لبخند]

گلناز

زندگی فرصت پژمردن نیست... [گل] قشنگ بود...خوشم اومد[لبخند]