فلسفه عشق چيست ...؟!

مگر می شود آدم فقط يکبار عاشق بشود ؟ عشق ابدی فقط حرف است ... پيش

می آيد که آدم خيلی خاطر کسی را بخواهد . اما هميشه وقتی آدمی فکر می کند که

 دلش سخت پيش يکی گرفتار است ... يکدفعه ... يه جايی می بيند که ته دلش... ته

دلش... برای يکی ديگر هم می لرزد . اگر با وفا باشد .. دلش را خفه می کند و تا آخر

 عمر حسرت آن دل لرزه برايش می ماند و اگر بی وفا باشد .. می لغزد و همه عمرش

 عذاب گناه بر دلش می ماند . هيچ کس حکمتش را نمی داند ... حالا با خود آدم است

 که حسرت را بخواهد يا عذاب گناه را . يکی را بايد انتخاب کند ..! فرار ندارد ......

/ 6 نظر / 7 بازدید
nima

شايد بشه انجوری هم تفسير کرد.هر کی نظری داره !

reza

عشق و میدم به کسی که مستحقش باشه نه نیازمندش ، بعد می ایستم ببینم چی پیش میاد! یه quote funnyهم از woody allen دارم : To love is to suffer. To avoid suffering one must not love. But then one suffers from not loving. Therefore to love is to suffer, not to love is to suffer. To suffer is to suffer. To be happy is to love. To be happy then is to suffer. But suffering makes one unhappy. Therefore, to be unhappy one must love, or love to suffer, or suffer from too much happiness. I hope you're getting this down.

مریم

:) خيلی خوب بود - آره آدم با ديدن زيبايی ( حالا ظاهری يا باطنی ) عاشق ميشه ! دست خودش هم نيست

shirin

ای ول آرش حجازی...کارش درسته.

ماهان

نميشه اسمشو حسرت گذاشت ٬ ولي هرچه كه باشه ٬ از عذاب بهتره !!!

Yasaman

من ميگم فلسفه عشق اون قلباهست :)) که امروز هي ميذاشتيش رو موبايل اون گلناز بنده خدا !!! :)) / ولی جدا من به وجود عشق ابدی معتقدم .. چون سرچشمه عشق ابدی است :]