...

شب در چشمان من است

به سياهي چشمهايم نگاه كن .

روز در چشمان من است

به سفيدي چشمهايم نگاه كن .

شب و روز در چشمان من است

به چشمهايم نگاه كن

پلك اگر بندم

جهاني در ظلمت فرو خواهد رفت .

به چشمهايم نگاه كن ....

/ 4 نظر / 5 بازدید
manirazavi

سلام!!!!

سلام اميدوارم که حالت خوب باشه!!! اشعار در حد فهم و درک ما بنويس!!! شعر رو که خوندم هنگ کردم!!! من نمی تونم جند تا مساله متضاد هم رو در يک جمله ببينم!!! شايد هم به خاطر اينکه من ادم حسوديم!!!!!!!

ياسمن

:) که به قول مريم برق می زنه! :)