وقتی آخرین ها اولین ها می شوند

احترام سزاوار تیغ است

نه گل رز..

 قطرات شبنم را پاس می دارند

نه آبشار...

/ 2 نظر / 5 بازدید
گلناز

من دوست دارم کامنت بذارم برات تا بفهمی که همیشه میشنومت .... [ماچ]

گلناز

حتی اگه فقط بشنوم .... بعضی حرفها نیاز به جملات اضافی بقیه نداره[لبخند]