روزی فرا خواهد رسید

که شیطان فریاد برآورد :

آدم پیدا کنید، سجده خواهم کرد !

/ 3 نظر / 7 بازدید
گلناز

امیدوارم تا وقتی من زنده ام اونروز نرسه[خنثی]

بابا لنگ دراز

واي ي ي ي ي همين الان به اون روز رسيديم !!!! [گریه][گریه] البته شما ها كه فرشته اين [فرشته]

یاسمن

من عاشق این پستتم!